STF Vandrarhem Rörbäck
Bokenäs. Rörbäck 251
451 96 Uddevalla
Tel: 0522 - 650 190

E-post Rorback@telia.com

www.rorbackstrand.se

Vägbeskrivning från Göteborg:
E6 norr mot Oslo, efter ca 80 km från Göteborg tag av vid Torp motet och kör väg 161 mot Lysekil. Ca 15 km från Torp motet är Bokenäs, kör mot Eriksberg och sedan mot Rörbäck. Följ vandrarhemsskyltarna från och med Bokenäs.

Directions from Göteborg:
Take E6 north towards Oslo, after approximately 80 km take the Torp exit and drive on road 161 towards Lysekil. Approximately 15 km from Torp is Bokenäs, drive towards Eriksberg and then Rörbäck. Follow the hostel signs (the house and the tree) starting in Bokenäs.